Passeig Romeu. Bloc de pisos i locals comercials.
Acabats d'obra vista amb garatge privat subterrani i locals comercials a la planta baixa.

Llagostera - Edifici d'habitatges